شرکت داده پردازی الگوریتم پارس، از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان شرکت دانش بنیان شناخته شده است.

شرکت داده پردازی الگوریتم پارس، از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان شرکت دانش بنیان شناخته شده است

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت داده پردازی الگوریتم پارس می باشد